Annuleren gehuurde zaaluren minimaal 24 uur voor aanvang van de activiteit.

Onderwerp: Annuleren gehuurde zaaluren

Geachte gebruiker,

Het stichtingsbestuur van Trefcentrum Kunderhoes heeft, mede in het kader van de toegenomen werkzaamheden en de onevenredig hoge tijd die hiermee gepaard gaat bij het agendabeheer, helaas moeten besluiten dat alleen afmeldingen tot 24 uur voor aanvang van het tijdstip waarop een zaal gehuurd is, in behandeling worden genomen m.b.t. het kosteloos annuleren van de betreffende ruimte. Afmeldingen zijn enkel en alleen mogelijk via: info (appestaartje) kunderhoes.nl.

Hier wordt stikt de hand aan gehouden en anders dient voor deze uren de volledige huurprijs betaald te worden.

Dit besluit wordt van kracht per 1 maart 2024.

We hopen dat u begrip zult hebben voor dit besluit.

Met vriendelijke groet namens het stichtingsbestuur Trefcentrum Kunderhoes,

Leo Sporck,

secretaris