Niet vergeten

  • Was vaak uw handen.
  • Hoest en nies in uw elleboog.
  • Geef niemand een hand.
  • Zorg af en toe voor frisse lucht in huis.