Veel activiteiten zijn weer toegestaan in het gemeenschapshuis o.a.
Judo, tafeltennis, seniorengymnastiek, biljarten, volksdansen, zingen en vergaderen mag weer in het Kunderhoes. 
Uiteraard rekening houden met de geldende corona maatregelen.
– Alleen toegankelijk voor mensen die daar gewoonlijk gebruik van maken.
-Het moet een besloten bijeenkomst zijn dat betekent vooraf reserveren.
– Binnen mogen maximaal 30 personen in 1 ruimte aanwezig zijn, mits hierbij voldoende afstand kan worden gehouden. Dit aantal is inclusief kinderen, maar exclusief personeel, vrijwilligers zijn GEEN personeel.
– Zorg ervoor dat mensen vooral een vaste zitplaats (placeren) hebben, zonder roulatie.
– De verkeersstromen moeten goed gescheiden blijven.
– Uiteraard houdt iedereen 1,5 meter afstand.
– Horeca is tot 5 juni niet toegestaan.
– Desinfecteer uw handen bij binnenkomst en bij het verlaten van het gebouw.
– Reserveren en gezondheidscheck is verplicht.
 •  Aanvullende Corona regels bij het gebruik van het Kunderhoes
 • Zonder mondkapje geen toegang.
 • In een ruimte binnen mogen maximaal 30 mensen samen zijn. Kinderen tellen mee.
 • Draag in mondkapje als u door het gebouw loopt.
 • Houd altijd 1,5 meter afstand.
 • Nies en hoest in uw elleboog.
 • Ontsmet uw handen bij binnenkomst
 • Bent u verkouden, heeft u koorts of ben u benauwd? Blijf dan thuis!
 • Niet alle activiteiten zijn i.v.m. Covid-19 toegestaan. 
 • Het bestuur beslist of een activiteit is toegestaan.
 • Gaat u op een stoel zitten dan mag het mondkapje tijdelijk af.
 • Bij het naar binnen komen en het verlaten van het gebouw dient iedereen 1,5 meter afstand te houden en heeft men het mondkapje op.
 • Kruisverkeer moet voorkomen worden (gebruik indien mogelijk een andere uitgang van een zaal waarin geen activiteit plaatsvindt). Zorg wel dat de normale ingangen bij het verlaten van het gebouw worden afgesloten.
 • Per activiteit dient de vereniging één persoon te benoemen die erop toeziet dat de corona maatregelen worden nageleefd.
 • Iedere vereniging dient een lijst bij te houden met de contactgegevens en data van de personen die hebben deelgenomen aan de betreffende activiteit in het Kunderhoes.
 • Consumpties, ook meegebrachte, zijn niet toegestaan omdat de overheid het gebruik daarvan ook in een cultureel/maatschappelijke instelling niet toestaat.
 • Ouders die kinderen brengen naar een activiteit, dienen de kinderen af te zetten bij de ingang. Trainingen kunnen zij niet bijwonen. Na afloop ook weer afhalen bij de uitgang.