Het kabinet heeft maandag 14 december een harde lockdown afgekondigd. Het Kunderhoes is naar verwachting tot ultimo april 2021 gesloten. 

 

 • Corona regels bij het gebruik van het Kunderhoes
 • Zonder mondkapje geen toegang.
 • In een ruimte binnen mogen maximaal 30 mensen samen zijn. Kinderen tellen mee.
 • Draag in mondkapje als u door het gebouw loopt.
 • Houd altijd 1,5 meter afstand.
 • Nies en hoest in uw elleboog.
 • Ontsmet uw handen bij binnenkomst
 • Bent u verkouden, heeft u koorts of ben u benauwd? Blijf dan thuis!
 • Niet alle activiteiten zijn i.v.m. Covid-19 toegestaan. 
 • Het bestuur beslist of een activiteit is toegestaan.
 • Gaat u op een stoel zitten dan mag het mondkapje tijdelijk af.
 • Bij het naar binnen komen en het verlaten van het gebouw dient iedereen 1,5 meter afstand te houden en heeft men het mondkapje op.
 • Kruisverkeer moet voorkomen worden (gebruik indien mogelijk een andere uitgang van een zaal waarin geen activiteit plaatsvindt). Zorg wel dat de normale ingangen bij het verlaten van het gebouw worden afgesloten.
 • Per activiteit dient de vereniging één persoon te benoemen die erop toeziet dat de corona maatregelen worden nageleefd.
 • Iedere vereniging dient een lijst bij te houden met de contactgegevens en data van de personen die hebben deelgenomen aan de betreffende activiteit in het Kunderhoes.
 • Consumpties, ook meegebrachte, zijn niet toegestaan omdat de overheid het gebruik daarvan ook in een cultureel/maatschappelijke instelling niet toestaat.
 • Ouders die kinderen brengen naar een activiteit, dienen de kinderen af te zetten bij de ingang. Trainingen kunnen zij niet bijwonen. Na afloop ook weer afhalen bij de uitgang.