Bestuursleden

Beste leden van onze gemeenschap,

Het bestuur van Stichting Trefcentrum Kunderhoes staat voor een belangrijke uitdaging: het waarborgen van de continuïteit van het Trefcentrum. Om deze doelstelling te verwezenlijken, zijn we op zoek naar nieuwe bestuursleden die zich willen aansluiten bij ons team.

Wij zoeken enthousiaste individuen met een duidelijke toewijding aan onze gemeenschap en een passie voor het behoud van ons trefcentrum. Het is van essentieel belang dat nieuwe bestuursleden voldoen aan de vereisten van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Dit houdt in dat zij:

  1. Geen belangenconflicten hebben die de integriteit en onafhankelijkheid van hun bestuursfunctie in gevaar kunnen brengen.
  2. Beschikken over de vaardigheden en competenties die nodig zijn om verantwoord toezicht te houden en het trefcentrum effectief te besturen.

Wij roepen alle geïnteresseerden op om zich aan te melden en deel uit te maken van ons bestuur. Jouw betrokkenheid kan het verschil maken en helpen bij het voortzetten van de traditie van het Kunderhoes als een centrale ontmoetingsplaats voor onze gemeenschap.

Als je denkt dat je de juiste persoon bent om ons bestuur te versterken, of als je iemand kent die dat zou kunnen zijn, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Samen kunnen we ervoor zorgen dat het Trefcentrum Kunderhoes blijft bloeien en een plek blijft waar mensen samenkomen, ideeën gedijen en herinneringen worden gemaakt.

Voor verdere informatie of om je interesse kenbaar te maken, neem contact op met (kunderhoes AT gmail .com) uiteraard alles aan elkaar vast. Of stuur een mail via het contactformulier.

Laten we samenwerken aan een sterker Kunderhoes voor de toekomst.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Trefcentrum Kunderhoes