Covid-19 protocol Tutta Musica

Protocol Tutta Musica Voerendaal

Tutta Musica Voerendaal baseert zich op het protocol sector Cultuureducatie en – participatie: https://www.cultuurconnectie.nl/actueel/nieuws/covid-19-pandemie/branchespecifiek/protocol

Kinderen tot en met 12 jaar mogen samen zingen. Voor deze leeftijdsgroep is de informatie voor groepen zangers derhalve niet van toepassing: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/cultuur

Toegepast op Tutta Musisca Voerendaal betekent dit dat de repetities van Tutta Musica voor de Kidz en de Teenz per direct van start kunnen met de volgende regels:

Repetities

 • De repetitie voor de Kidz vindt plaats van 18.00 uur tot 18.50 uur.
  • Inloop vanaf 17.50 uur
 • De repetitie voor de Teenz vindt plaats van 19.10 uur tot 20.00 uur
  • Inloop vanaf 19.00 uur
 • De deuren staan bij ontvangst en vertrek van de kinderen zoveel mogelijk open
 • Kinderen maken gebruik van de zij ingang van het Kunderhoes
 • Alle kinderen wassen hun handen bij binnenkomst
 • Er is naast de dirigent één begeleider aanwezig. Deze begeleider verblijft in de biljartruimte.
 • Kinderen komen naar binnen zonder ouders / begeleiders. Ouders en begeleiders betreden het terrein van het Kunderhoes niet. Zij kunnen hun kind afzetten en ophalen bij de poort van het Kunderhoes (op 1,5 meter afstand). Aan de ouders wordt gevraagd om direct de omgeving van het Kunderhoes te verlaten na afzetten / ophalen van hun kind.
 • Kinderen gaan thuis naar het toilet. Toiletgebruik in het Kunderhoes wordt zoveel mogelijk vermeden.
 • Omdat de Teenz enkele leden kent die 13 jaar zijn (dit zijn er 4), geldt voor deze leden een grotere afstand (3 meter). Hiermee wordt rekening gehouden bij de plaatsing van de stoelen.
 • De plaatsing van de stoelen bepaalt waar / hoe leden gaan zitten.

Voorbereidingen

 • Voor start van de repetitie worden de stoelen klaargezet door de dirigent. Hierbij wordt (bij de Teenz) rekening gehouden met de vereiste afstand en vaste plekken.
 • De piano wordt door de dirigent klaargezet. Met een markering op de grond wordt de plek van de dirigent aangegeven. Kinderen mogen niet binnen de lijnen van deze markering komen.
 • Extra looproutes zijn niet nodig, vanwege de pauze tussen de beide repetities.

Hygiëne en ventilatie

 • De ruimte wordt geventileerd van 18.50 uur tot 19.10 uur (alle deuren open) en mechanische afzuiging
 • Stoelen, deurklinken en toilet (indien gebruikt) worden tussen de repetities door, schoongemaakt door de dirigent en de begeleider.